Opzeggen

Je lidmaatschap opzeggen kan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal dient je opzegging binnen te zijn.

Opzegging kan uitsluitend per mail naar ledenadministratie@svdynamica.nl of schriftelijk naar de ledenadministratie, voor het adres kun je bellen met  0597 – 618591.

Een opzegging wordt altijd per mail of schriftelijk door ons bevestigd.