Historie SV Dynamica

Meer dan honderd jaar gymnastiek in Nieuwe Pekela

Op 1 februari 1903 is de gymnastiekvereniging Hercules opgericht door de heren A. Jager, M.H. Hemmes, J. Blaauw en T. Wiegman. Aanvankelijk werd de vereniging opgericht in Oude Pekela, maar het ging daar na korte tijd bergafwaarts door gebrek aan oefengelegenheid. In Nieuwe Pekela werd een betere accommodatie gevonden en werd de zetel van Hercules definitief in Nieuwe Pekela gevestigd.

Naast gymnastiek werd er toentertijd ook gekorfbald en het schijnt dat men omstreeks 1915 kampioen van het Noorden is geworden. Deze gegevens komen voort uit de overlevering. Het archief van Hercules van 1903 tot 1918 is namelijk verloren gegaan bij een brand in Hotel Duit (later Hotel Alvering).

Op 27 april 1927 werd de Chr. Gymnastiekvereniging D.O.K. opgericht. Het eerste bestuur bestond uit dhr. P. van Genderen, dhr. J. de Boer, mej. D. de Vries, mej. E. Nap en dhr. W.H. Wildeboer en B.W. Bijholt.

Hercules en D.O.K. hebben in de vorige eeuw een belangrijke rol gespeeld op het gebied van de lichamelijke opvoeding en sport. Beide verenigingen hebben vele ups en downs gekend. Vooral tijdens de beide wereldoorlogen brandde het verenigingsleven op een laag pitje. Tussen 1930 en 1940 kenden beide verenigingen een bloeiperiode onder leiding van dhr. F. Polak uit Winschoten. Aan deze periode kwam abrupt een einde door het uitbreken van de tweede wereldoorlog, waarin beide verenigingen ook hun leider verloren.

Na deze donkere oorlogsjaren krabbelde men weer uit een diep dal. Aanvankelijk met veel moeilijkheden. Later kwam het verenigingsleven weer goed op gang. Het ledental steeg en voor uitvoeringen bestond grote belangstelling. Jubilea werden uitbundig gevierd met revues en andere feestelijkheden.

In de jaren 1950 – 1960 bleek gymnastiek populair. Hercules had op een gegeven ogenblik rond de 300 leden en D.O.K. rond de 175.

Mede door de opkomst van allerlei andere takken van sport, nam het aantal gymnasten in de daarop volgende jaren gestaag af, waardoor het voor beide verenigingen steeds moeilijker werd om te overleven. Daarom werd in 1997 besloten om te fuseren tot een nieuwe vereniging SV Dynamica.

(bovenstaande gegevens zijn uit de speech gehaald die op 15 november 2003, tijdens de feestelijke uitvoering i.v.m. het honderdjarig bestaan, is voorgelezen door wijlen dhr. A. de Jong, de tekst was geschreven door wijlen dhr. J. Lesterhuis)

Foto en film 100 jaar gymnastiek