UPDATE COVID-19 & SPORT vanaf 6 november

Corona toegangsbewijs verplicht voor toegang tot de sporthallen voor iedereen vanaf 18 jaar.

 

Dinsdag 2 november jl. was er weer een persconferentie. Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 nog niet goed. Daarom zijn er ook voor de sport nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gaan in vanaf zaterdag 6 november.

Heeft u geen QR code of papieren bewijs, dan vragen we u om niet de sporthal in te gaan om vervelende situaties te vermijden. Wij hebben als vereniging deze regels niet bedacht, maar ze moeten wel nageleefd worden. We doen een beroep op iedereen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Wij willen niemand buitensluiten, maar we hebben ons wel te houden aan de nu geldende voorschriften.

Vanuit de gemeente de volgende informatie:

De belangrijkste wijzigingen voor sport vanaf 6 novemver a.s.

De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
Bij h
et betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;

Dit geldt dus voor de volledige binnensportaccommodatie én ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties;

Dit geldt voor sporters en publiek;

Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.

 

Handhaving maatregelen

De organiserende sportvereniging, - organisatie of - begeleider heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten en het handhaven van de geldende corona-maatregelen. Dit geldt ook voor de controle van het CTB. Om er lokaal op toe te zien hoe dit loopt, zal de gemeente steekproefsgewijs controles uitvoeren. Bij het niet naleven van de maatregelen kan een toezichthouder vanuit de gemeente handhavend optreden. Bij het herhaaldelijk niet naleven van de maatregelen kan de gemeente besluiten om een sportaccommodatie tijdelijk te sluiten.

 

Nieuws Overzicht